EĞİTİM SEVMEKLE BAŞLAR

ASLAN Anaokulunda Akademik program ilk olarak öğrenmeyi sevme üzerine kurgulanmıştır. Öğrencilerin okul öncesinden itibaren okullarına severek gelmeleri, öğrenmeyi sevmeleri, problem çözebilme becerisi kazanmaları, çalışarak başarmanın keyfini yaşamaları, hiçbir derse karşı önyargı duymamaları tüm Aslan anaokulunun  akademik programının ana temelidir. Bu sebeple tüm dersler, ders içi aktiviteler, yaş gruplarına uygun öğrenme teknikleri ile zengin bir öğrenme ortamında işlenmektedir.


Eğitimin En Önemlisi: Okul Öncesi

Aslan anaokulunda çocuklarımızın bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal yönden gelişimlerini sağlayan eğitim programları uygularız. Yaşlarını, ihtiyaçlarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alınarak uyguladığımız eğitim sistemi ve 'Yaparak-Yaşayarak Öğrenme' eğitim modeliyle yaratıcılıklarını, problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleriz.
 

Okul Öncesi Eğitim Anlayışımız

Öğrencilerimiz eğitimin sürekliliği ilkesine dayalı olarak ilkokula hazırlanırken; özgürce hareket edebilecekleri güvenli ve hijyenik oyun ve eğitim ortamlarında hem anadilde hem yabancı dilde kendilerini rahat ve doğru biçimde ifade edebilecekleri bir eğitim alırlar. Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek, araştırma ve keşfetmeye yönelik motivasyonlarını artırmak amacıyla ;

 • Okul ve eğitim sisteminin merkezine öğrenciyi yerleştiren Öğrenci Merkezli Eğitim yaklaşımıyla eğitimin hedeflerini öğrencilerin bireysel gelişimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırmayı amaçlarız. Her öğrencimizin hazır bulunuşluk düzeyi, aile yapısı, toplumsal çevresi, ilgileri, yetenekleri ve öğrenme stillerinin farklılık gösterdiği gerçeğinden yola çıkarak farklılık gösteren her bir öğrencinin ihtiyaçlarına uygun esnek öğrenme ve öğretmen stratejilerini ders bazında eğitim programlarımızın içine entegre ederiz.
 • Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımıyla öğrencilerimizin araştırma yapmalarına ve kendilerini ilgilendiren konuları farklı ortamlar sunarak keşfetmelerini amaçlarız.
 • Sınıf içerisinde etkinlikler, sınıf çalışması, oyunlar ve örnek olay yöntemleriyle öğrencilerimize evrensel değerlerin kavratılması ve bu değerleri duygu, düşünce ve davranışlarına yansıtabilmeleri amacıyla Karakter Eğitimi rehberlik programı uygularız.
 • Ben Sorun Çözerim Programıyla öğrencilerimize , ‘insanlardan kaynaklanan’ sorunları fark edebilmeleri ve bu sorunları çözebilmelerine yardım edecek düşünme becerilerini öğretmeyi hedefleriz.

Bu doğrultuda yıl içerisinde derslerimizi aşağıda belirtilen etkenliklerle işleriz


Sınıflarımızda uygulanan etkinliklerden bazıları:

 • Türkçe ve İngilizce etkinlikleri,
 • Sportif çalışmalar,
 • Özbakım eğitimi,
 • Sanat Çalışmaları
 • Fen ve Doğa Eğitimi
 • Deneyler
 • Eğitici Geziler
 • Yaratıcı Drama ve Tiyatro Etkinlikleri
 • Oyun Bahçesi
 • Sanat Atölyesi
 • Hobi Bahçesi Etkinlikleri
 • Aile Katılımı
 • Kulüp Çalışmaları
 • Proje Çalışmaları
 • Portfolyo Çalışmaları