Eğitim öğretim programımız öğrencinin var olan ilgi alanları, gereksinimleri, kuvvetli yönlerinden başlar. Onların öğrenmelerinin ve seçimlerinin sorumluluklarını almalarını hedefler. Öğretmenlerimiz her öğrencinin bireysel özelliklerine en uygun eğitimi vermeyi amaçlar. Öğrenim etkinliklerimiz öğrencilerin öz güvenlerini ve öğrenmeye karşı pozitif yaklaşımlarını geliştirecek biçimde tasarlanmıştır. Bu yaklaşım çerçevesinde okulumuzda aşağıdaki branş dersleri verilmektedir.

 • TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ
 • İNGİLİZCE
 • FEN VE DOĞA
 • MATEMATİK VE BİLİŞSEL ÇALIŞMALAR
 • MÜZİK-RİTİM
 • DANS
 • SATRANÇ
 • AKIL OYUNLARI
 • GÖRSEL SANATLAR
 • RESİM
 • DRAMA
 • DEĞERLER EĞİTİMİ
 • EKOLOJİ
 • JİMNASTİK
 • ROBOTİK KODLAMA
 • PİYANO