MİSYONUMUZ 

 

Aslan Anaokulunda, öğrenciler, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Çocuklar, özdisiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar.

 

Kurumumuzda açık kapı politikası izlenmektedir; başta velilerimiz olmak üzere isteyen herkes, yuva ve anaokulumuzu ziyaret edebilir. Aslan Anaokulu olarak, ailelerimizin katılımını gönülden desteklemekte, onlara kendilerini çocuk eğitimi ve gelişimiyle ilgili konularda geliştirebilecekleri, öğretmenlerimizle birlikte çocuklarının eğitimiyle ilgili sorumlulukları paylaşabilecekleri ve sınıflarında çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri bir ortam sunmaktayız.

 

Aslan Anaokulu, okul öncesi eğitimde yeni gelişmeleri takip ederken, sadece çocuklarımıza değil yetişkinlere de günümüz toplumsal ve eğitim koşullarına uygun bilgi vererek, her açıdan ülkemizin en iyi ve diğer benzer kurumlara liderlik edebilecek okullarından biri olmayı amaçlamaktadır

    

VİZYONUMUZ

Aslan anaokulu  olarak vizyonumuz, çocuklarımızın özgüvenli ve mutlu bireyler olarak yetişmesine yardımcı olacak bir eğitim programı sunarak, onların ilgi ve becerileri doğrultusunda yetişmelerine imkan sağlamak ve bu doğrultuda  ebeveynler tarafından tercih edilen bir anaokulu  olmaktır.  Bu süreçte hedefimiz;

 

- Çocuklara  kendilerini ifade edebilecekleri özgün ortamlar sunan

- Çocuklara ahlaki ve kültürel değerlerini içselleştirerek benimseten

- Çocuklara doğanın  kutsal yuvamız olduğunu anlatarak , yaşamın sürekliliği için onu korumayı birinci vazifesi olarak kavratan

- Ayıplanma ve aşağılanma kaygısı olmadan isteklerini ve becerilerini özgür bir ortamda sunmalarına olanak sağlayan

- Hoşgörü ve demokrasi kültürünün her ortamda gerekli olduğunu kavratarak farklılıklara saygının evrensel olduğunu benimseten

- Gülerek ve heyecanla gelip, mutlu, rahatlamış ve öğrenmiş olarak eve dönebilecekleri sağlıklı bir ortam sağlayan

- Aile katılımını en yüksek seviyede tutacak etkinliklerle ebeveynlerin eğitim sürecine katkılarına olanak sağlayan

- Çocukların gelecekteki eğitim hayatlarına sağlam bir temel oluşturan

- Okuldaki tüm çalışanlarla ve ebeveynlerimizle ortak derdimizin çocuklarımızın mutluluğu ve memnuyeti olan ve daima işbirliği içinde olacağımız kocaman bir aile olan bir okul olmaktır.