Yabancı dil eğitimimizde hedefimiz, öğrencilerimizin kendi konuştukları anadili dışında başka bir yabancı dilin ve kültürün varlığını fark ettirme ve İngilizce öğrenmeleri için gerekli ilgiyi uyandırmaktır. Yabancı dilleri öğrenirken başka kültürlerin ve yaşam biçimlerinin farkındalığını yaratıyoruz. İngilizce öğretmenlerimiz yönetiminde çocuklarımıza ;kelimeler, kavramlar, günlük hayatta sık kullanılan basit cümleler, oyunlar, şarkılar, yarışmalar ve değişik faaliyetlerle desteklenerek, yaşayarak kavratılmaktadır. Programımızda, hikâye, drama ve değişik materyallerin seslerinden oluşan ritim çalışmaları ile zenginleştirilerek çocukların yabancı dili öğrenmesini pekiştirici bir süreç yaşamaları, doğal öğrenme ortamlarında yabancı dili, yaşayarak keşfetmelerini sağlamaktadır. Bilimsel Araştırmalar, kavram geliştirme ve üst düzey becerileri kavrama konusunda ikinci bir dil bilmenin artı bir değer taşıdığını göstermektedir. İkinci bir dili kullanmaya başlayan çocuklar, geleceğe güven duyguları gelişmiş olarak hazırlanıyorlar. Matematiksel ve sosyal gelişim alanlarında da ikinci dil, çocukların daha başarılı olmalarını sağlıyor.