Eğitim-öğretimin sağlıklı ve etkin olarak işleyebilmesi ancak okul-öğrenci-veli birlikteliği ile mümkündür. Öğrencilerimizin başarılarını yükseltmek, gelişmelerini sizlere aktarabilmek ve gereken önlemleri almak için, yıl içinde düzenlenen bireysel veli toplantılarımızdaki paylaşımlarımız bizler için çok önemlidir.

Dönem ortalarında, anne ve baba ile birlikte yapılan bireysel veli toplantılarında yaş gruplarına göre oluşturulan rehberlik değerlendirme raporları ve çocuklarımızın bireysel gelişimi ile ilgili detaylar veli ile paylaşılır. Ayrıca her dönem düzenlenen genel veli toplantılarında okulun eğitim anlayışı, genel sınıf çalışmaları ve branş derslerimizle ilgili aktarımlar yapılır.

Öğrencilerin gelişim süreçlerinin daha yakından takip edilebilmesi amacı ile belirli aralıklarla “Gelişim-Gözlem ve Değerlendirme Raporları” velilerimize gönderilir. Yıl içinde çocuklarımızın gelişim süreçlerinde velilerimize daha faydalı olabilmek için her seferinde farklı konuların ele alındığı görüş ve düşüncelerin aileler tarafından rahatça paylaşıldığı seminerler ve anne-baba okulu programları düzenlenmektedir.

Her ayın ilk günü eğitim programı ve yemek listesi okul-aile sistemi ile sizlere ulaştırılır.  Amacımız; sorun yaşanmadan önce veya sorun varsa tanımlayıp en kısa sürede kaliteli bir yaklaşımla çözümü uygulamak için veliler ile sağlıklı bir iletişim kurabilmektir.

Okul-veli iletişimi “Okul-Aile Sistemi” ile kurulur. Ayrıca sınıf öğretmeni ile telefonda görüşmek isteyen velilerimiz, sene başında belirlenen ve sizlere iletilen gün ve saatler içerisinde sınıf öğretmenleri ile iletişim kurabilir.